De Coachingsacteurs

 
Ga naar:

Berdine Segers
Christien Sepers

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Peet Hoffmanns

Peet werkt als acteur in coachings- en mediationtrajecten, training  en assessments.
Daarnaast is hij ook  uitvoerend acteur en trainer.
Hij heeft zich ontwikkeld als acteur en  procesbegeleider voor kleine groepen (1-4 personen) met specifieke  thematiek.
Zorg voor en verbinding met de ander (coachee,  cursist) zijn Peets drijfveren.
Helder krijgen wat de gevoelens, behoeften en  wensen van de ander zijn.
Niet alleen erover praten, maar uitproberen.
Want  alles mag.
Samen zoeken naar het werkelijke dilemma, "de vraag  achter de vraag".
Samen deze vraag in spel en in scène  onderzoeken.
 

 Ervaring met:

 • Agressie
 • Conflicthantering
 • Geweldloze communicatie
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Managementvaardigheden: onderhandeling, functionering
  en beoordeling, competentiemanagement
 • Situationeel Leidinggeven, Roos van Leary, Transactionele Analyse, LIFO, Belbin, Insights

 Gewerkt in:

 • Financiële instellingen
 • Industrie
 • Onderwijs
 • Overheid: Politie, Justitie, Defensie, Belastingdienst, Rijkswaterstaat
 • Retail

 

Professionele Achtergrond

1993-heden  Acteur in coachings- en  mediationtrajecten, trainingen en assessments

1993-heden  Acteur in bedrijfs- en  instructiefilms

1996-heden  Trainer agressie, Ongewenste  Omgangsvormen, Geweldloze Communicatie

1992-1994&
2010-heden  Acteur theatergroep Het  Arsenaal, Leiden

1991-1992    Presentator Teleac

1986-1991    Onderzoeker en Docent Kunstgeschiedenis en Archeologie van Zuid- en 
                   Zuidoost-Azië, Rijksuniversiteit Leiden

1985-1992    Acteur in diverse (bewegings)theaterproducties van o.a. Laktheater,
                   Creatheater en Vandebulcktheater

Opleiding

2008-2011    Verbindende (Geweldloze) Communicatie,  Vine Coaching en Training

1997-heden  Cursussen en workshops:  o.a. Belbin Teamrollen, LIFO, Transactionele Analyse.

1975-1984    Talen en Culturen, Zuid- en  Zuidoost-Azië, Rijksuniversiteit Leiden.


Meer weten over Peet Hoffmanns? Kijk op zijn bedrijfssite of neem direct contact op met  Peet.