De Coachingsacteurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   
    Samenwerken met De Coachingsacteurs betekent
    voor ons flexibiliteit in het aanbod van 
    Freudenberg en samenwerken met acteurs
    waarvan 
de feedback toegevoegde waarde heeft
    aan de 
coaching module.

    Inga Freudenberg 
 

   
    V
ia het werken met de acteur wordt snel zichtbaar
    wat er is (zowel sterk
 als zwak) en daar kan ik als
    coach mee werken i.p.v. de coachee eerst 
duidelijk
    te moeten maken of te "laten" ontdekken dat er
    een probleem
 is. Je kunt daardoor in relatief korte
    tijd snel leerdoelen realiseren.

    Jan Erik van Groen


   
De meerwaarde van het werken met    
    coachingsacteurs vind ik het feit dat zij reageren 
    op de communicatie van de ander. Zij spelen geen 
    rol. Zij verwoorden hoe gedrag van de ander 
    overkomt. Dit zeggen jouw gesprekspartners 
    meestal niet.

    Denny Mouqué 

    Ik vraag een coachingsacteur om te komen acteren
    als een coachee nieuw gedrag wil leren. Vaak snapt
    de coachee wel wat hij moet doen maar het
    daadwerkelijk uitvoeren is dan een ander verhaal,
    zeker bij die lastige leidinggevende of die
    vervelende klant. Een uur aan de slag met een
    coachingsacteur is dan enorm effectief. Het kost
    wat maar ik heb tot nu toe alleen nog maar
    tevreden coachees gehad. Jasper van den Brink